V roce 1999, kdy Google měl přibližně 8 zaměstnanců, vydal komputační lingvista a umělec Maciej Wisniewski svůj projekt Netomat, webový prohlížeč a vyhledávač v jednom. Nejednalo se ale o skutečnou alternativu k webovým prohlížečům té doby (Netscape či Interner Explorer). Naopak, autor projektem chtěl kriticky přezkoumat do dnešního dne dominantní paradigma procházení internetu prostřednictvím kolekce relativně statických webových stránek. Netomat umožňoval uživateli zadat příkazy v přirozeném jazyce (vzdělání v komputační lingvistice se Wisniewskimu jistě hodilo), které netomat interpretoval. Netomat reagoval tím, že na obrazovku uživatele zobrazil volně se pohybující text, fotografie, videa v mnoha existujích formátech. Jádro myšlenky spočívalo v tom, že procházet web nutně nemusí znamenat obsah, který je zobrazen v rámci jedné statické webové stránky. Wisniewski tak vědomě šel proti veškerým zásadám návrhu uživatelského rozhraní, které má být přístupné, přívětivé a pomáhat k co nejrychlejšímu nalezení relevantních informací. Slovy Wisniewskiho se tak jednalo o anti-browser (Wisniewski). Netomat byl navíc modulárním a rozšiřitelným prohlížečem, který neprivilegoval jeden konkrétní vzhled zobrazení dat. Bylo tedy na uživatelích, aby pomocí netomatovského značkovacího jazyka vytvořili interface, ve kterém budou chtít data zobrazit.

Z dnešního pohledu netomat připomíná spíše než browser crawl bota, který používají internetové vyhledávače pro indexování stránky. I dnes lze ale považovat netomat za důležitý projekt, jelikož i po tolika letech se web příliš nezměnil: ano, používáme asynchronní nahrávání obsahu, HTML5, CSS3 a moderní JavaScript, web design také vypadá zcela jinak, každopádně paradigma webového prohlížeče a webové stránky jsme zatím plně nepřekonali.

Vysvobození od obdélníkových oken by mohla nabízet rozšířená a virtuální realita, kde interface je sám svět, ať už reálný, nebo virtuální.

data dynamics exhibition at whitney museum, netomat
Data dynamics výstava ve Whitney museum, netomat

Propojení světa a volného proudu dat aplikoval sám autor na netartové výstavě Data Dynamics v americkém Whitney muzeu, kde se data promítala na zdech místnosti, čímž Wasniewski přispěl k prvním počinům umělecké vizualizace dat a data artu.

WISNIEWSKI, Maciej. Netomat [online]. [cit. 2016-09-18]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20000614113725/http://www.netomat.net/