Každý z nás je obklopen sociální bublinou, ve které si rád hoví, protože mu dodává pocit jistoty, sebevědomí a intelektuálně-morálního nafoukaného postoje, neboť si myslíme, že pokud chápeme myšlenky lidí z naší sociální bubliny, rozumíme světu.

Nejen, že tento přístup je veskrze intelektuální leností, ba i chybou, ale především zbabělstvím, které vede jen k tomu, že o světě víme méně a méně. Pro rok 2017, jako nikdy za poslední léta, nebude z hlediska intelektuálního vývoje nic důležitějšího, než odvrátit svou pozornost od myšlenkového mainstreamu směrem k těm nejvzdálenějším vrcholům i nížinám krajů všech okrajových, “the fringe” proudů myšlení. Neboť je to právě vždy na kraji, kde vzniká pravda, jež postupně, vždy s hlasitými protesty, nahrazuje Zeigeist doby.

Liberální sny se rychle vypařují, jakmile vysoká matematika a statistika nejnovějších vědeckých oborů zkoumající člověka sejde z vrcholků a ukáže nám, že vše, v co jsme věřili, ano i já, byla nepoctivá hra, jejíž pravidla v kotli strachu namíchali ti, kteří chtěli žít v bezpečnosti nepravdy, nežli nebezpečné pravdě. Co bývalo progresivní, je dnes regresivní, co bylo zapomenuto, je novodobou avantgardou.

Nepravda ničí svět, jakkoli šlechetná je.

Proto hledejme pravdu a buďme odvážní, neboť moc pravdy nás dokáže srazit do kolenou. Pokud se ale poté postavíme opět na nohy, co jiného nás může přemoci?

Přeji Ti hodně štěstí. Do nového roku. Za nás všechny.

Shantih shantih shantih