Výzkum User Experience Designu v ČR — Porovnání teorie a praxe (Pilot)

29. 02. 2016