Níže uvádím stručný výpis bodů z Manovichových principů nových médií, které považuji nejen za důležité, ale i za zajímavé. Doporučuji je nepovažovat za vyčerpávající interpretaci toho, co se Manovich ve své knize snaží říct. Ale k těmto výpiskům se sám vracím, když si chci připomenout hlavní body předtím, než se pustím do hlubší analýzy.

Numerická reprezentace

 • všechny nová média jsou založena na digitálním kódu (ať už při vzniku nebo převodu z analogového zdroje)
 • Neomediální dílo lze formálně matematicky popsat
 • Neomediální díla lze algoritmicky měnit, upravovat
  • Médium je programovatelné
  • digitalizace: vzorkování a kvantifikace
  • ne všechna stará média jsou spojitá: film, tónové fotografie, tisk
 • Jaký je důvod toho, že nová média jsou spojitá?
  • Lidský jazyk je též spojitý
  • Pokud je základní komunikační nástroj spojitý, je možné očekávat, že další prostředky komunikace budou také spojité
  • Vychází se z logiky Fordismu, Industriální dělby práce, standardizace, montážní linky, kde výroby byla rozdělena na jednotlivé úkony, které šlo dobře optimalizovat a případně nahradit pracovníky
 • Nová média ale předjímají spíše logiku post-industriální společnosti
  • Kde média jsou tvořena na objednávku

Modularita

 • Princip fraktálnosti média
  • Kombinací nejmenších diskrétních prvků se tvoří větší a větší celku, přesto lze vždy upravit prvky na jakékoli úrovni
  • Tato modularita se nachází v HTML, MS Word, atd.
  • V podstatě se jedná o princip, který ztělesňuje Objektivně orientované programování

Automatizace

 • Princip 1 a 2 umožňují, aby část tvůrčího procesu byla automatizována
 • Příkladem je automatické generování webových stránek na základě vstupu nebo dat o uživateli
 • Každá počítačová hra obsahuje AI, umělou inteligenci
 • není problém vytvořit novomediální dílo, ale najít jej.
  • Nalézt, znovuvyužít již existující média je snadnější, než je znovu tvořit

Variabilita

 • Tvar, vzhled neomediálního díla není fixní, může existovat potenciálně v někonečně verzích
 • Stará média šlo kopírovat, ale kopie byly identické = logika průmyslového věku
 • Nová média jsou variabilní, tekutá, proměnlivá
 • Nová média vycházejí vstříc logice post-industriální společnosti
  • Přístup právě včas, přístup na vyžádání, úprava nového média podle uživatele, atd.
 • média uložené v Databázích, které se samy stávají kulturní formou
 • Je možné oddělit obsah a rozhraní. Na základě stejných dat lze vytvořit několik různých rozhraní.
  • Nové média mohou využívat informace o uživateli a automaticky přizpůsobovat svůj vzhled, funkce
  • Novým médiem lze procházet pomocí strukturovaného MENU; Nové médium nemá často předem stanovené, jak jím uživatelm má procházet. Struktura nového média, respektive prezentované informace se odvíjí od kognitivního procesu uživatele
  • Hypermédia, hypertext, propojení médií
  • Pravidelné aktualizace média, i bez vědomí uživatele
 • Stupňovatelnost média: lze generovat různé verze, velikosti stejného média
  • Stupňovatelnost také říká, že médium se bude na různých úrovní lišit v počtu detailu
 • Velmi podobné, jak se tvoří detaily ve Virtuální realitě. Pokud není třeba příliš detailů, tak nejsou renderovány, a tím se zrychluje render, ale i šetří prostředky, atd.
 • Otevřená vs. uzavřená interaktivita
  • Otevřená interaktivita jako Wittgensteinova teorie podobnosti, později jako teorie prototypů
 • Z historické perspektivy ukazuje princip variability, jak je technologie provázána se změnou ve společnosti
  • logika starých médií odpovídala logice industriální masové společnosti
  • logika nových odpovídá post-industriální společnosti
   • upřednostňuje individualitu před konformitou
  • v post industriální společnosti si každý člověk konstruuje svůj životní styl z palety dostupných možností
  • každý návštěvník webové stárnky dostává kustomizovatelnou verzi
   • Google adwords speciálně zaměřené na uživatele
   • FB reklamy podle zálib, atd
  • neomediální technologie jako utopie ideální společnosti složené z originálních jednotlivců
  • Volba představuje morální zodpovědnost za zobrazení světa (viz Grahame Weinbren)

Transkódování (Překódování)

 • na obecné úrovni se nová média rozpadají do dvou oddělených vrstev: kulturní a počítačové
  • povídka, kompozice versus balíček, proces, třída, funkce
 • jelikož kulturní vrstva závisí na logice té počítačové, můžeme očekávat, že počítačová vrstva bude mít dopad na tu kulturní
 • nová média mohou vypadat jako ty tradiční, ale jedná se jen o povrchu; v hloubi jsou zcela jiná

Abychom mohli porozumět novým médiím, musíme se obrátit k počítačové vědě = Studium nových médií je tak studiem softwaru (software studies)