2021

KISK, Letní škola Prudká: Přednáška o UX designu

24. 06. 2021 | Kabinet informačních studíí a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

BA (Hons) Graphic Design, Guest lecture

26. 03. 2021 | Prague College, School of Art & Design

KISK, Blok Expertů: Přednáška o UX designu

07. 01. 2021 | Kabinet informačních studíí a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2020

BA (Hons) Graphic Design, Guest lecture, invited by MgA. Viktor Takáč

07. 12. 2020 | Prague College, School of Art & Design

Postfenomenologie Dona Ihdeho jako kritika „metafyziky“ techniky a materiality u Martina Heideggera

19. 11. 2020 | Konference Postfenomenologie, mysl a média, Katedra filozofie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

Postfenomenologie Dona Ihdeho jako kritika „metafyziky“ techniky a materiality u Martina Heideggera

05. 11. 2020 | Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II., Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Brát McLuhana vážně

19. 09. 2020 | HUMAIN konference, Brno, FAVU + VUT Brno, MUNI

HCI International 2020 conference, Copenhagen

22. 07. 2020 | 22nd International Conference on Human-computer interaction, Bella Center, Copenhagen, Denmark 19-24 July 2020

BA (Hons) Graphic Design, Guest lecture, invited by MgA. Viktor Takáč

05. 2020 | Prague College, School of Art & Design

2019

Interdisciplinarita – věda a vzdělání na pomezí oborů

26. 11. 2019 | Moving Station (prostor pro současné umění a vzdělávání), Plzeň

Aleš Čermák: Distribuce flexibility

06. 11. 2019 | PRAHA / Fórum pro architekturu a média

2017

re-design of design in the age of social complexity (pecha kucha snm in prague)

16. 01. 2017 | Skautský institut

2016

kokon konference

16. 05. 2016 | Filozofická fakulta UK

vectors & visions s václavem janosčíkem

21. 01. 2016 | Školská 28