Hello. I'm Jakub Albert Ferenc. As a PhD student in Philosophy at ZČU and a full-time software engineer at Invicti. I write about philosophy, design, software engineering, proptech, and psychology of technology.

latest events

KISK, Letní škola Prudká: Přednáška o UX designu

24. 06. 2021 | Kabinet informačních studíí a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

BA (Hons) Graphic Design, Guest lecture

26. 03. 2021 | Prague College, School of Art & Design

KISK, Blok Expertů: Přednáška o UX designu

07. 01. 2021 | Kabinet informačních studíí a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

BA (Hons) Graphic Design, Guest lecture, invited by MgA. Viktor Takáč

07. 12. 2020 | Prague College, School of Art & Design

Postfenomenologie Dona Ihdeho jako kritika „metafyziky“ techniky a materiality u Martina Heideggera

19. 11. 2020 | Konference Postfenomenologie, mysl a média, Katedra filozofie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

latest publications

Brát McLuhana vážně: McLuhanova postfenomenologie technologie

DVOŘÁK, Tomáš a CHARVÁT, Martin. Brát McLuhana vážně: McLuhanova postfenomenologie technologie. In Operátoři nových médií. NAMU. ISBN 978-80-7331-608-2

2022 | book chapter
Parikkův zelený obrat v mediální teorii: záslužná intence, problematická filosofie

FERENC, Jakub, 2020. Parikkův zelený obrat v mediální teorii: záslužná intence, problematická filosofie. Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 32(2), 173-181. ISSN 0862-397X.

2020 | review
Interfacing the city: Media theory approach to cognitive mapping of the smart city through urban interfaces

Ferenc J. (2020) Interfacing the City. In: Stephanidis C., Duffy V.G., Streitz N., Konomi S., Krömker H. (eds) HCI International 2020 – Late Breaking Papers: Digital Human Modeling and Ergonomics, Mobility and Intelligent Environments. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12429. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59987-4_20

2020 | paper